SỰ KIỆN ” SINH NHẬT FLC TUỔI 18 – CẤT CÁNH TUỔI THANH XUÂN” _ 26-27/10/2019

Sự kiện ” Sinh nhật FLC tuổi 18 – Cất cánh tuổi thanh xuân ” đã diễn ra vào ngày 26 – 27.10.2019 tại FLC Sầm Sơn. Nguyen Le Asscoiation hân hạnh được tập đoàn FLC tin tưởng lựa chọn là đơn vị tổ chức sự kiện này. a chọn là đơn vị tổ chức sự kiện này.

Share.

.