Lễ giới thiệu cơ hội đầu tư Boutique Shophouse

Lễ giới thiệu cơ hội đầu tư Boutique Shophouse diễn ra tại Khách sạn Novotel, Hạ Long, ngày 08 tháng 09 năm 2018

Nguyễn Lê Association hân hạnh là đơn vị được tổ chức chương trình này.

Share.

.