Hội nghị khách hàng Điện lạnh Hòa Phát 2018

Hội nghị khách hàng của Điện lạnh Hòa Phát diễn ra tại Hà Nội vào ngày 8/3/2018 tại Trung tâm Hội nghị Quốc Gia và tới thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 14/3/2018 tại Gem Centre đã thành công tốt đẹp.

  

 

 

 

Share.

.