HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC LẦN THỨ IV (2020-2020) _09.10.2020

Ngày 9/10/2020 tại Thanh Hóa đã diễn ra Hội nghị điển hình tiên tiến lần thứ IV giai đoạn 2020-2025 của Tổng công ty Điện lực miền Bắc.
Hội nghị nhằm đánh giá kết quả 5 năm thực hiện phong trào thi đua giai đoạn 2015-2020, kết quả triển khai thực hiện các cuộc vận động theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Hội nghị cũng nhằm ghi nhận, biểu dương, khen thưởng những thành quả các phong trào thi đua, các cá nhân, tập thể, các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực chuyên môn như kinh doanh và dịch vụ khách hàng, vận hành kỹ thuật và an toàn lao động, đầu tư xây dựng, quản trị và đổi mới doanh nghiệp, văn hóa và các hoạt động xã hội; qua đó tiếp tục khơi dậy, cổ vũ, động viên các CBCNV phát huy tinh thần xung kích sáng tạo, nổ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội nói chung và công tác chuyên môn nói riêng trong Tổng công ty.
Nguyễn Lê Association hân hạnh là đơn vị được tin tưởng lựa chọn thực hiện chương trình này.
—————————————————————
Quý khách hàng, đối tác có nhu cầu tìm hiểu và cần tư vấn vui lòng liên hệ:
Hotline: 0984.495.969
Email: hoaptt@nguyenle.com.vn
Nguyen Le Association – Đối tác cho sự thành công.
Share.

.