ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN FPT 2023

Ngày 6/4, FPT đã tổ chức thành công Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023.

Tại Đại Hội Đồng Cổ Đông, FPT đưa ra Chiến lược DC5 – Digital Conglomerate 5.0 hướng đến mục tiêu trở thành tổ chức kiến tạo hạnh phúc cho mỗi con người, thành công cho mỗi tổ chức và cao hơn nữa là hưng thịnh cho quốc gia. FPT cũng đặt mục tiêu đầy tham vọng – Mục tiêu 135. Đó là 13 năm nữa, vào năm 2035, FPT sẽ có một triệu nhân viên chuyển đổi số Việt Nam và thế giới.

Cùng chúc cho dấu mốc 35 của hành trình FPT ghi nhận nhiều thành công rực rỡ.

Share.

.