ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY ĐIỆN LỰC MIỀN BẮC (EVNNPC) LẦN THỨ XIII

Trong hai ngày 18 – 19/7/2023 làm việc nghiêm túc và hiệu quả, Đại hội đại biểu Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành các nội dung đề ra và kết thúc tốt đẹp.

Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc có số lượng đoàn viên công đoàn lớn nhất trong các Tông công ty, luôn khẳng định và phát huy vai trò là chỗ dựa vững chắc cho người lao động với đa dạng các hoạt động, phong trào thiết thực, góp phần không nhỏ trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của EVNNPC.

Share.

.