Chương trình phát triển Liên Hợp Quốc UNDP: Ông Neil – Giám đốc tài chính UNDP

United Nations Development Programme“Chúng tôi đã sử dụng Nguyễn Lê vài năm trở lại đây, có lần nhân viên của chúng tôi đã thử thay đổi nhà cung cấp để trả lời câu hỏi “ Đơn vị nào là đơn vị cung cấp dịch vụ tốt nhất và rẻ nhất ?” Nhưng ngay sau đó, chúng tôi không làm chuyện đó nữa vì tại sự thử nghiệm đầu tiên đó, cuộc họp của chúng tôi đã không thành công. Chúng tôi đã trở lại với Nguyễn Lê từ ngày đó tới nay và chưa có ý định tìm nhà cung cấp khác”.

Share.

.