Chị Nguyễn Thanh Hà – phụ trách hành chính tổ chức FHI tại Việt Nam

“Có công ty Nguyễn Lê phối hợp làm các việc hậu cần cho hội nghị, tôi cảm thấy yên tâm về chất lượng Hội nghị và đặc biệt giá cả dịch vụ của các bạn đã giúp chúng tôi tiết kiệm được rất nhiều cho quỹ của một dự án phi chính phủ. Cảm ơn Nguyễn Lê, mỗi khi FHI có Hội nghị, chúng tôi sẽ tim tới các bạn…..”

Share.

.