Lễ ký kết

Lễ ký kết được xem là nghi thức đánh dấu sự khởi đầu trong hợp tác giữa các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mà theo đó các bên tham gia đều cùng một mong muốn chung là vì sự thịnh vượng và phát triển. Tính đến nay, Nguyễn Lê đã đứng ra tổ chức thành công hàng trăm lễ ký kết, đem lại tín hiệu tốt đẹp cho các đối tác trên con đường vươn tới mục tiêu của mình.