Hội nghị hội thảo

Trong những năm qua, Nguyễn Lê đã đóng góp một phần không nhỏ vào thành công của các hội nghị quan trọng, mang tầm Quốc tế và có tính chính trị, ngoại giao đặc biệt của Đảng, Chính phủ, các bộ, ban, nghành của Việt nam với vai trò là đơn vị tổ chức thực hiện. Đặc biệt, phải kể đến những sự kiện nổi bật như:

- APEC Việt Nam 2006

- Hội nghị Bộ trưởng Du lịch 2006

- Diễn đàn Doanh nghiệp Thủ đô các nước Asian 2007

- Hội nghị Thanh tra Châu Á Thái Bình Dương 2007

- Hội nghị Thứ trưởng Tài chính các nước ASEAN 2008

- Hội nghị Bộ trưởng Tài chính các nước ASEAN 2008

- Hội nghị Tín dụng Châu Á Thái Bình Dương – APRACA 2008

- Hội nghị Phụ nữ Thượng đỉnh Toàn cầu 2008

- Kỳ họp 3 của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh APEC (ABAC) 2009

- Diễn đàn thương mại đan mạch và Đón nữ hoàng Đan Mạch tới Việt Nam 2009

- Hội nghị quan chức cao cấp Giao thông vận tải các nước ASEAN lần thứ 28 – 2009

- Hội nghị Bộ trưởng GTVT các nước ASEAN lần thứ 15 – 2009

- Hội nghị Bộ trưởng tài chính ASEAN 2010

- Hội Nghị Quan chức cấp cao SOM8 và Hội nghị bộ trưởng lần 3 IMM 2012

- Hội nghị FAO Châu Á Thái Bình Dương lần thứ 31 năm 2012

- Hội nghị Thượng đỉnh năng lượng Châu Á Thái Bình Dương lần 3 năm 2012

- ....

Nguyễn Lê đã nhận được nhiều bằng khen của các cấp, ngành về những đóng góp to lớn cho thành công của các hội nghị: Bằng khen của Uỷ ban quốc gia về APEC 2006, Bằng khen của Hiệp hội doanh nghiệp Hà Nội năm 2007 và bằng khen của VCCI 2008.

Nguyễn Lê không chỉ tổ chức, quản lý và cung cấp dịch vụ cho các hội nghị, hội thảo trên địa bàn Hà Nội mà còn thực hiện ở rất nhiều tỉnh thành từ Bắc đến Nam đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, hội thảo của nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.

Với bề dày kinh nghiệm của mình, Nguyễn Lê tự tin khẳng định vị thế của mình trong đội ngũ tiên phong về tổ chức hội nghị, hội thảo tại Việt Nam.