Hội chợ triển lãm

Hội chợ, triển lãm được xem là cơ hội rất tốt để các cơ quan, doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và thương hiệu của mình tới quảng đại quần chúng. Với vai trò là đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, Nguyễn Lê đã đóng góp vào sự thành công của rất nhiều hội chợ, triển lãm trên toàn quốc.

Ngoài việc xây dựng ngân sách và chuẩn bị cơ sở vật chất bao gồm: Địa điểm tổ chức, thiết kế, cung cấp thiết bị cho các gian hàng, Công ty Nguyễn Lê còn đóng vai trò là cầu nối giữa nhà tổ chức và khách hàng, tạo nên sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bên để đáp ứng tốt nhất mục tiêu của hội chợ là nhằm giới thiệu và đưa thương hiệu cũng như sản phẩm tiếp cận gần hơn với người tiêu dùng.