Thiết bị dịch đa ngôn ngữ

Cho thuê thiết bị hội nghị, hội thảo là một thế mạnh của Công ty Nguyễn Lê. Chúng tôi tự hào là đơn vị hàng đầu trong việc cung cấp các thiết bị trình chiếu cũng như thiết bị dịch đa ngôn ngữ tại Việt nam.

Công ty Nguyễn Lê cũng tự hào là đơn vị có thể đáp ứng được tối đa nhất về số lượng cũng như chất lượng của thiết bị cho thuê theo tiêu chuẩn của thế giới. Các Công ty tổ chức sự kiện trong nước và Quốc tế cũng đã chọn Công ty Nguyễn Lê là đối tác cung cấp thiết bị cho các sự kiện tổ chức tại Việt Nam.

- Thiết bị Dich Hồng ngoại Không dây.

- Thiết bị dịch Phillips-Bosch.

- Thiết bị Dịch cho Du Lich FM.

- Cabin cho phiên dịch.

- Míc đại biểu.