Contact

Contact Information

Nguyen Le Association Ltd.,

Head office:

Tel:     +84 4 62660755

Fax:                +84 4 62820008

Address:           phòng 403, tầng 4, tòa nhà Viễn Đông, 36 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam;

Ho Chi Minh Branch:

Tek:      +84 8 39959692
Address:           88/1A Đào Duy Anh – Phường 9. Quận Phú Nhuận,Tp. Hồ Chí Minh

Da Nang Branch:

Tel:       +84 511 3941 225

Address:            153 Tô Hiến Thành, Quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

Hotline:

Tel:        +84 984 495969

Ẹmail:          sales@nguyenle.com.vn

Map

Contact form

Tên của bạn (bắt buộc)

Địa chỉ Email (bắt buộc)

Tiêu đề:

Thông điệp