Hội nghị khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” (TEP)

Hội nghị Khởi động dự án “Hiệu quả lưới điện truyền tải” (TEP) đã diễn ra thành công tốt đẹp trong 2 ngày 13&14/11/2014 tại thành phố Đà Nẵng. Hội nghị do Ngân hàng Thế giới (WB) và Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tổ chức. Tham gia hội nghị có đại diện của WB, Bộ Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), và các đơn vị liên quan. Nguyễn Lê Association vinh dự được đồng hành cùng đơn vị tổ chức mang đến thành công cho hội nghị.

Share.

.