Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015

Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển Bền vững Việt Nam (VCSF) 2015 đã diễn ra vào ngày 14/05/2015 tại Hà Nội. VCSF 2015 sẽ là dịp để cộng đồng doanh nghiệp cùng các bên liên quan cập nhật thông tin về những chủ đề và xu hướng mới liên quan đến phát triển bền vững, đồng thời tìm hiểu và thảo luận về các thông lệ, giải pháp và mô hình kinh doanh bền vững, qua đó tìm được những cơ hội đầu tư và hợp tác tiềm năng. Ngoài ra, Diễn đàn cũng sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đề xuất khuyến nghị lên Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững hiệu quả hơn. Nguyễn Lê Association vinh dự là đơn vị tổ chức thành công diễn đàn này.

Share.

.