Đại hội Mường Thanh 2014

Đại hội Mường Thanh 2014 đã diễn ra tại khách sạn Mường Thanh, Hà Tĩnh vào ngày 23/11/2014. Nhằm mục đích gắn kết những con người Mường Thanh từ mọi miền của đất nước từ các khối ngành khác nhau: khách sạn, xây dựng, trường học, bệnh viện, siêu thị… Đại hội Mường Thanh 2014 đã thể hiện được tinh thần sức mạnh của cả tập đoàn với mục đích cùng nhau tạo nên một khối đoàn kết vững mạnh. Nguyễn Lê Association vinh dự được đồng hành cùng Sen Vàng Media góp phần tạo nên thành công cho đại hội.

Share.

.